Disclaimer

KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba (Loofstraat 39, 8500 Kortrijk, BE 0475.369.284) is exclusief, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV (Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven - FSMA 26.256)

Deze site wordt online gezet om u te informeren.

We zullen er alles aan doen om dit correct te laten verlopen.
Voor inhoudelijke vragen over polissen, schadedossiers, zoals waarborgen, dekkingen en vergoedingen dienen we voorlopig nog steeds te verwijzen naar de officiële stukken van de maatschappij.
Alle info op deze site is informatief, persoonlijk en vertrouwelijk.
Voor juridische draagkracht verwijzen we steeds naar de officiële polisstukken van de maatschappij zelf.
In het geval u een simulatie of offerte kreeg via deze site, dan is deze steeds onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij. Offertes blijven simulaties. Simulaties verlenen geen dekking. Het tarief kan met de tijd eenzijdig aangepast worden. Dekking is er pas na een expliciet schrijven van ons kantoor of de maatschappij zelf. De algemene of bijzondere voorwaarden blijven steeds van toepassing.

Klachtenclausule: Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman.as. U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Privacyverklaring

KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba streeft ernaar uw persoonsgegevens, die via deze website verzameld worden voor diens eigen rekening, op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba deze persoonsgegevens verwerkt.
De persoonsgegevens die door KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba verzameld worden ten behoeve van KBC Verzekeringen NV (zoals bijvoorbeeld gegevens i.k.v. het afsluiten van een verzekeringspolis of een schade-aangifte) maken het voorwerp uit van de privacyverklaring van KBC Verzekeringen NV. Deze is beschikbaar via www.kbc.be/privacy of bij uw tussenpersoon.

Verantwoordelijke voor de verwerking

KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba, Loofstraat 39, 8500 Kortrijk is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden voor diens eigen rekening.

Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?

In het algemeen verwerkt KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten te kunnen aanbieden. KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba verwerkt de persoonsgegevens om, voor eigen rekening en die van de zaakvoerders en hun gelieerde contacten (verenigingen, belangengroepen,...),
 informatie te bezorgen;
 commerciële boodschappen te sturen (direct marketing);
 vragen te beantwoorden;
 afspraken te maken,
 …

KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.
U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.
U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail helixverzekeringen@gmail.com of een brief naar het eerder vernoemde adres sturen.

Cookies en analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren.
Als u de cookie – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba ervan uit dat u, als u voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit. Meer informatie over cookies en hoe u ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vindt u op de website www.allaboutcookies.org.

Links naar andere websites

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. U wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.

Herziening privacyverklaring

U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.
Om u daarover te informeren, publiceert KBC Verzekeringskantoor Helix Verzekeringen bvba op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.

We verwijzen ook naar de disclaimer en de site van KBC Bank & Verzekeringen, waarvoor wij als exclusief agent tussenkomen.
Je kan er ook alle info vinden rond het belangenconflictenbeleid.

De verklaring op de website van KBC zelf geldt ook op deze site.

Privacyverklaring op de website van KBC Verzekeringen.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren.
Als je de cookie aanvaardt, gaat Helix Verzekeringen bvba ervan uit dat je, als je voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit.
Meer informatie over cookies en hoe je ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vind je op de website www.allaboutcookies.org.

Externe hyperlinks

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Helix Verzekeringen bvba heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Je wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Helix Verzekeringen bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.

Nog vragen?

Bel me dan zeker op 056 52 11 11 en vraag naar Wim.