Telewerk: een goed idee. Maar ben je wel verzekerd?

Herinner je je de uitspraak ‘thuiswerken is de norm’? Die strenge verplichting ligt al even achter ons, maar toch heeft corona op dit vlak definitieve veranderingen in gang gezet. Telewerk is een blijver. Maar waar moet je als ondernemer aan denken als je je medewerkers van thuis uit laat werken?

Deel op Facebook Twitter LinkedIn

Hoewel de coronacrisis het aantal regelmatig telewerkende werknemers pas echt de hoogte in joeg, zat het ook daarvoor al in stijgende lijn. Ondertussen geeft onderzoek dus een goed zicht op de voordelen en de nadelen van telewerk. We geven je hier de belangrijkste mee.

Waarom is telewerk een goed idee?

  • Medewerkers die regelmatig telewerken zijn tevredener, kunnen zich beter concentreren dan op het soms hectische kantoor en zijn productiever.

  • De werkgever bespaart, doordat die minder infrastructuur moet voorzien (minder dan één kantoorplek nodig per werknemer) en doordat de kosten voor woon-werkverplaatsingen dalen.

  • Medewerkers vinden een betere balans tussen werk en privéleven, omdat ze zich niet hoeven te verplaatsen.

  • Als bedrijf heeft telewerk bovendien het voordeel dat je ook medewerkers kunt aanwerven die veraf wonen of minder mobiel zijn. Je spreekt dus een grotere groep potentiële werknemers aan. Verder draagt de mogelijkheid tot thuiswerken bij aan een positief imago van je onderneming.

De risico’s van telewerken

Fysieke klachten

Of ze nu op kantoor werken of op afstand, je medewerkers lopen het risico om rugpijn of andere fysieke klachten te krijgen. Zeker voor werknemers die de hele dag voor een beeldscherm zitten, is het belangrijk om ook thuis voor basiscomfort en de nodige ergonomie te zorgen.

Sensibiliseer je medewerkers hier zeker over. Of ga een stapje verder en voorzie voor hen een degelijke bureaustoel, een zit-stabureau, een extra beeldscherm, een hoofdtelefoon met noise cancelling

Psychosociale risico’s

Hoe je het ook draait of keert, wanneer medewerkers regelmatig telewerken, verloopt het contact met collega’s en leidinggevenden minder vanzelf. Mensen bellen, mailen of chatten niet meteen voor ‘iets kleins’ en zullen vaker hun eigen boontjes doppen. Dat kan hun zelfstandigheid ten goede komen, maar kan ook leiden tot meer stress dan nodig.

Om dezelfde reden is het belangrijk ervoor te zorgen dat elke medewerker heel duidelijk weet wat je als werkgever van hem of haar verwacht.

Ook het persoonlijke, niet-werkgerelateerde sociale contact vermindert beduidend. Denk aan de babbels bij de koffieautomaat of de gesprekken tijdens de lunchpauze. Dat kan ertoe leiden dat mensen zich alleen voelen en minder plezier beleven aan hun werkdag. Wees je dus goed bewust van deze risico’s op het vlak van mentaal welbevinden.

Work-lifebalance

Hoewel het evenwicht tussen privé en werk duidelijk verbetert bij telewerkers, houdt de verandering in werk-privébalans tegelijkertijd een risico in. De grens tussen het beroepsleven en het privéleven vervaagt wanneer je tijdens en buiten de werkuren op dezelfde plek vertoeft.

Werknemers die vrij hun werkuren bepalen, maken ook beduidend meer overuren dan mensen met een vast uurrooster, blijkt uit een onderzoek van SD Worx. Dat betekent dat het risico om overwerkt te raken bij telewerkers ook groter is.

Waar moet je op letten als je medewerkers telewerken?

Zorg allereerst voor een duidelijk telewerkbeleid, dat je in overleg met je medewerkers opstelt. Zo zijn de regels en afspraken voor iedereen duidelijk en eerlijk. In één beweging zet je hier ook afspraken op papier over de telewerkvergoeding: welke extra kosten vergoed je als werkgever? En welke niet? De overheid heeft daarvoor een handig kader uitgewerkt.

En de verzekering?

Wat als een medewerker thuis van de trap valt tijdens een telewerkdag? Over het algemeen blijft een medewerker gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever, ook wanneer die elders werkt. Zolang een ongeval plaatsvindt tijdens de werkuren, of op de weg ernaartoe, kan je spreken van een arbeidsongeval. Ook een ongeval op de weg naar een coworkingspace, naar de plek waar je thuiswerkende medewerker luncht, of naar de school van zijn of haar kinderen, geldt als een arbeidswegongeval. Wel kan je eventueel je arbeidsongevallenverzekering zo uitbreiden dat ze 24 uur op 24 ongevallen dekt.

Uiteraard verwacht je dat je werknemers zorgzaam omspringen met materiaal en toestellen van je onderneming. Maar schade en diefstal vallen onder de verzekeringspolis van jou als werkgever, tenzij de werknemer een zware fout begaat of opzettelijk iets beschadigt.

Schade aan het huis of de toestellen van de telewerkende medewerker, vallen onder zijn of haar eigen (brand)verzekering. Je werknemers doen er wel goed aan hun verzekeraar te laten weten dat ze regelmatig telewerken. Zo kan die nakijken of je werknemer voldoende gedekt is.


De verzekeringen uit dit artikel

Deze producten worden vernoemd in dit artikel. Nog vragen over de risico’s van telewerk? We adviseren je met veel plezier. 

Arbeidsongevallen

Een ongeval tijdens het werk? Da’s snel gebeurd. Daarom ben je als ondernemer met personeel ook wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen.

Brand & andere risico's

Deze verzekering is niet zomaar een brandverzekering, maar beschermt je roerende en onroerende goederen tegen risico's zoals brand, vandalisme en storm.

Contact