Aansprakelijkheid & rechtsbijstand

Ontdek hieronder al onze rechtsbijstandsverzekeringen en verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door je beroepsfout in jouw plaats. Zo bescherm je je eigen bedrijf tegen schadevergoedingen van derden.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Soms loopt het bij het uitoefenen van je bedrijfsactiviteiten mis en berokken je schade. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de schadelijder in jouw plaats. Zo bescherm je je bedrijf

BA Medische beroepen

Voor elke medicus of paramedicus met een eigen, zelfstandige praktijk. Zo bescherm je jezelf, je vervanger of iedereen die bij jou werkt tegen aansprakelijkheden.

Lichamelijke schade

Ontdek hier onze collectieve hospitalisatieverzekering, verzekeringen arbeidsongevallen en arbeidsongeschiktheid, overlijden en gewaarborgd inkomen.

Gewaarborgd inkomen

Wat als je door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt bent en je beroepsinkomen verliest? Dan krijg je dankzij deze verzekering elke maand een uitkering bovenop de uitkering van je ziekenfonds

Arbeidsongevallen

Een ongeval tijdens het werk? Da’s snel gebeurd. Daarom ben je als ondernemer met personeel ook wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen.

Materiële schade

Ontdek hieronder al onze verzekeringen om je bedrijfsmateriaal te beschermen en de mogelijke gevolgen van die schade voor je zaak

Brand & andere risico's

Deze verzekering is niet zomaar een brandverzekering, maar beschermt je roerende en onroerende goederen tegen risico's zoals brand, vandalisme en storm.

Diefstal van goederen

Dankzij de KBC-Verzekering Diefstal ben je verzekerd tegen het verlies van goederen door diefstal. Maar ook tegen beschadiging, zelfs al slaagt de dief er niet in om effectief iets te stelen.

Lichte vracht

Deze polis biedt je de nodige verzekeringen voor als je op weg bent. Van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering tot de bijstandsverzekering of de verzekering vervoerde goederen: jij bepaalt!

Pensioen

Ontdek hieronder al onze verzekeringen voor de beste pensioenopbouw én een optimale fiscaliteit

Sociaal VAPZ

Met een sociaal VAPZ kies je voor een maximum aan bescherming en fiscale voordelen waarbij 10% van je gestorte bijdragen automatisch naar een solidariteitsfonds gaan.